Speaker: Eld Sim Chow Meng
Text: Gen 3:1-6; Matt 4:1-11
Speaker: Ps Daniel Tan
Text: 2 Kings 1-2
Speaker: Rev Wong Shin Hoe
Text: Luke 15:11-32
Speaker: Zebedee Lee
Text: 1 Kings 21 – 22
Speaker: Dn Lee Pang Wee
Text: 1 Kings 20
Speaker: Ps Daniel Tan
Text: 1 Kings 19
Speaker: Ps Luwin Wong
Text: 1 Kings 18
Speaker: Ps Daniel Tan
Text: 1 Kings 17
Speaker: Rev Oh Boon Leong
Text: Mark 1:29-31
Speaker: Ps Daniel Tan
Text: 1 Kings 14:21–16:34